Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Emissió de certificats digitals

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

AC Camerfirma és un prestador de serveis de certificació a l'empara de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, és a dir, un tercer de confiança en les transaccions electròniques, distribuint certificats digitals d'identitat que permeten a les empreses identificar-se a la xarxa i signar electrònicament documents amb total seguretat tècnica i jurídica.

AC Camerfirma emet certificats digitals reconeguts per empreses i administracions públiques, certificats de component i de servidor segur (SSL). També realitza el desenvolupament i implantació de projectes de certificació digital segons les necessitats requerides.

AC Camerfirma, com Autoritat de Segellat de Temps reconeguda, també ofereix serveis d’emissió de certificats de segell de temps.

Principals tipus de certificats reconeguts per empreses:

 • Certificat de Pertinença a empresa
 • Certificat de Persona Jurídica
 • Certificat de Facturació Electrònica

Certificats de servidor segur (SSL):

 • Monodomini
 • Multidomini
 • Extended Validation (EV)
Cost del servei

Els preus dels diferents tipus de certificats per empreses es mostren al següent enllaç.

Enllaç per contractar el servei