Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Assessorament jurídic empresarial

Entitat que ofereix aquest servei

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

Descripció del servei

Assessorament sobre qüestions:

 • Laborals: Negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, EROS, acomiadaments, sancions, inspeccions, judicis, accidents, incapacitats.
 • Mercantils: Constitució de societats i acompanyament a les mateixes durant la seva vida. Successions empresarials.
 • Administratives: Interlocució amb les administracions i interposició de recursos contenciós -administratius.
 • Civils: Morositat, procediments monitoris i canviaris, litigis civils i contractuals de tota mena
 • Mediambientals: Llicències ambientals, fums, sorolls, Ducas, cànon de l’aigua..
 • Urbanístiques: Intervenció en PAUs, Plans de Millora, i Plans Parcials, impugnacions de normativa urbanística, llicències urbanístiques, etc.
 • Penals: Responsabilitat penal de les empreses. 
Cost del servei

Depenen del servei sol·licitat.

Demanar reunió o pressupost a través de l'enllaç per contractar el servei.

Enllaç per contractar el servei