Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Vigilància de la salut, activitat tècnica i activitats formatives

Entitat que ofereix aquest servei

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

Descripció del servei

Activitat tècnica: Disseny, aplicació i coordinació de plans i programes d’actuació preventiva, Avaluació inicial i continuada dels factors de risc per a la seguretat i la salut, que poden afectar als treballadors, planificació de mesures preventives, planificació de les emergències, investigació i anàlisi d’accidents i malalties professionals amb baixa, estudis de sinistralitat, etc.

Vigilància de la salut: Participació en l'organització general de la prevenció de l’empresa, estudis de riscos específics i proposta d’actuacions preventives, controls mèdics, etc.

Activitats formatives: Qualsevol curs de prevenció de riscos laborals (general o específic)

Cost del servei

Depèn del servei sol·licitat.

Demanar reunió o pressupost a través de l'enllaç per contractar el servei.

Enllaç per contractar el servei