Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Assessorament tributari i comptable - Gestoria

Entitat que ofereix aquest servei

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

Descripció del servei

A.- Assessorament comptable, confecció de nòmines, serveis de gestoria, confecció d’impostos

B.- Assessorament tributari recurrent o puntual, assessorament empresarial  en operacions de reestructuració, compra- venda empresarial, fiscalitat en operacions immobiliàries, assistència i assessorament en procediments tributaris, de inspecció, de gestió i recaptació, auditories fiscals, assessorament a persones físiques: planificacions patrimonials, operacions especials, successions i donacions. Els interessats poden contactar amb nosaltres via telemàtica o concertar una cita a les nostres dependències.

C.- Auditoria financera.

Cost del servei

Depenen del servei sol·licitat.

Demanar reunió o pressupost a través de l'enllaç per contractar el servei.

Enllaç per contractar el servei