Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Noves empreses

Entitat que ofereix aquest servei

Camerdata

Descripció del servei

Fitxer d’empreses de nova creació que permet conèixer mensualment les empreses recentment constituïdes. El producte s’ofereix en format Excel i dona la informació següent per cadascuna de les noves empreses: denominació social, domicili complet, objecte social (activitat principal), data d’inici d’operacions, capital social, persona de contacte amb càrrec registral i codi d’activitat CNAE 2009.

Cost del servei

Consulteu el següent enllaç

Enllaç per contractar el servei