Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Informes sectorials

Entitat que ofereix aquest servei

Camerdata

Descripció del servei

Informes detallats amb les principals dades econòmiques del sector segons categories CNAE 2009. Més de 350 informes sectorials a nivell nacional per conèixer l’evolució i la tendència del sector, zones geogràfiques d'activitat, nombre d'empreses agrupades pel seu volum de vendes, principals empreses de cada segment, evolució de la seva activitat internacional, anàlisi financer i del fons de maniobra del sector.

Cost del servei

Consulteu el següent enllaç

Enllaç per contractar el servei