Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Servei de segellat de temps

Entitat que ofereix aquest servei

Firmaprofesional

Descripció del servei

El segellat de temps o time stamping (TSA) és un servei que facilita incorporar un segell de temps a la signatura d’un document. És a dir mitjançant aquest servei s’afegeix valor a l’acte de signar un document, ja que no només es certifica la identitat de la persona que realitza aquesta signatura sinó que també certifica la data i l’hora exactes en què aquesta es va produir.

Cost del servei

Hi ha dues modalitats:

1.  Inhouse, on el preu depèn del projecte i els seus requeriments.

2.  Per servei on line, on el preu és unitari i en funció del volum de segells que es contracti. Des de 300 euros / any per 5.000 segells.

Enllaç per contractar el servei