Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Dfirma Writter

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Dfirma Writer consisteix en una aplicació d'escriptori, que permet disposar d'un repositori confidencial de documents. Amb aquest sistema l'usuari podrà xifrar els seus documents privats i emmagatzemar de forma segura i senzilla amb el sistema de carpetes i gestor documental de l'aplicació.

 • L'accés a l'aplicació es realitza amb certificat digital.
 • Importació a l'aplicació d'arxius generats des de sistemes externs.
 • Firma electrònica d'arxius en formats XMLDsig, PKCS7 i PDF.
 • Generació de marques gràfiques dels documents signats (PDF417) per tal d'enviar.
 • Xifrat de fitxers amb el certificat de l'usuari i emmagatzematge en el gestor de carpetes de Dfirma Writer.
 • Gestor documental, mitjançant el qual l'usuari disposarà de llistats, carpetes, cercadors, àgil i senzilla gestió de documents.
 • Enviament de documentació per correu electrònic a tercers. La documentació enviada es podrà trobar signada i xifrada, podent el receptor verificar la signatura i visualitzar el document mitjançant l'aplicació gratuïta Dfirma Viewer.
 • Sistema de còpies de backup de la informació i documents emmagatzemats en Dfirma Writer.
Cost del servei

800 € IVA no inclòs

Enllaç per contractar el servei

Tingueu tots els documents importants de la seva empresa emmagatzemats en Dfirma Writter de forma totalment confidencial