Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Dfirma Batch Server

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Dfirma BatchServer és una aplicació de signatura electrònica de documents que s'executa de manera desatesa, com un servei o una tasca programada. Està desenvolupada en Java, de manera que és possible instal·lar-la en la majoria de les plataformes existents. Es tracta d'una aplicació ideal per a l'enviament massiu de documents electrònics (signats amb un certificat digital) a clients, proveïdors i empleats, com ara factures, comandes, notificacions o nòmines, amb tota la seguretat tècnica i legal que aporta la signatura electrònica.

 • Signatura electrònica de documents. És possible generar arxius signats en diversos formats, permetent seleccionar el format desitjat per a cada un dels clients: XML Signature (extensió XAdES), PKCS7, PDF Signat, etc.
 • Enviament automàtic de la documentació signada.
 • Eina de control dels documents processats, signats i enviats.
 • Totalment configurable. Carpetes d'entrada i sortida, certificat de signatura, llista de destinataris per enviament automàtic, tramesa periòdica, manual, ...
 • Facilitats per als destinataris, que poden visualitzar els documents rebuts, amb el visor d'arxius signats Dfirma Viewer, de distribució gratuïta.
 • Es pot extreure el contingut de l'arxiu signat per a la seva integració en l'ERP del destinatari.
Cost del servei

10.000 signatures = 9000 € IVA no inclòs

Estudi personalitzat per volums grans

Enllaç per contractar el servei

Ferm electrònicament i enviï documents als seus clients de forma massiva mitjançant Dfirma Batch Server. Sistema adaptat a qualsevol format d'arxiu