Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Plataforma Racer

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Possibilita que el client emeti certificats amb diferents usos (autenticació, signatura, xifrat, smart card logon, ...) i vigències temporals diferents (2 anys, mesos, dies, ... fins a un màxim de 5 anys permès per llei), permetent adaptar-se a totes les necessitats quant autenticació, seguretat i signatura electrònica es refereix.

 • Control del cicle de vida del certificat.
 • Gestió d'operadors i administradors del sistema.
 • Multi autoritat de registre RA.
 • Gestió de peticions, emissió, renovació i revocació de certificats.
 • Polítiques de certificació, documentació i formació.
 • Perfil dels certificats, amb la possibilitat d'inclusió de qualsevol tipus de camp a mida.
 • Emissió de certificats en suport programari i maquinari.
 • Emissió de certificats per a diferents usos: Signatura, Xifrat, Autenticació, Smart Card Logon, Emissió de certificats temporals.
 • Emissió de certificats - persona física, Pertinença, Representant, Persona Jurídica.Etc.
 • Publicació de CRL.
 • Sistema OCSP de consulta d'estat de revocació dels certificats.
 • Timestamping.
 • Publicació dels certificats i CRL a directoris LDAP. 
Cost del servei

Sota estudi, consultar.

Enllaç per contractar el servei

Disponga d'una eina que li permeti emetre i gestionar els certificats d'una forma eficient