Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Segellat de Temps

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

El servei de Time Stamping permet visar qualsevol tipus d'arxiu informàtic, d'aquesta manera l'usuari pot acreditar el dia i l'hora en que un arxiu informàtic va ser rebut o enviat.

L'augment d'ús de documents electrònics i la necessitat d'establir relacions entre un document i el seu temps de generació, modificació, signatura, etc, porta a la necessitat de crear evidències de la possessió d'aquestes dades en un moment determinat. La solució possible és introduir o estampar, més en el seu contingut que en el seu continent, senyals de temps relacionades amb el moment de creació, modificació, ... d'un document mitjançant l'ús del Servei de Segellat de Temps, l'única finalitat és provar que un determinat instant de temps, tots els agents involucrats van declarar disposar o disposaven d'un document.

  • A més per a l'emmagatzematge temporal de documents digitals és fonamental incorporar el segell de temps a aquests arxius per garantir la vigència d'aquests documents i la seva posterior validesa.
  • A través del servei de segellat de temps de Camerfirma, totes les operacions de signatura realitzades tindran una evidència jurídica. Camerfirma és una entitat de certificació de temps homologada pel Ministeri.
Cost del servei

Consultar preus personalitzables per volum-a estudi.

Enllaç per contractar el servei

El segellat de temps o Time Stamping resulta fonamental per dur a terme els processos de signatura de llarga durada i protegir en tot moment l'origen de les signatures