Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Publicacions Certificades

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, reconeix Internet com a instrument per a la publicitat de les licitacions, la presentació d'ofertes i l'accés a plecs, projectes, i altres documents. Com a fruit ha sorgit, un nou servei de valor afegit per les Administracions Públiques. La principal raó de ser troba en l'article 42.3 de la Llei 30/2007 que estableix el requisit d'acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació relativa al procés de contractació.

El funcionament, consisteix a rebre peticions amb l'URL de la publicació, la signatura del document publicat i un títol per a aquest. Si tot és correcte, el servidor genera un fitxer PDF signat per un certificat de Camerfirma que certifica la data de la publicació. La URL a aquest document PDF es evuelve perquè l'entitat la inclogui juntament amb el document publicat.

Cost del servei

Consultar 

Enllaç per contractar el servei

Genereu evidències electròniques dels seus documents web, segellat en temps i certificat