Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Firma a mòbil

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Permet signar documents, transaccions o realitzar tràmits des del telèfon mòbil a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, amb tots els avantatges de seguretat de la Signatura Electrònica Reconeguda, amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

 Els tipus de certificats digitals per a mòbils en suport criptogràfic disponibles són:

  • Certificat de pertinença a empresa:

El certificat digital de pertinença a empresa garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una determinada entitat en virtut del càrrec que ocupa en la mateixa. 

  • Certificat de representant d'empresa:

El certificat digital de representant és emès a favor d'una persona física representant d'un determinada entitat. El titular del certificat s'identifica no únicament com a persona física pertanyent a una empresa sinó que afegeix la seva qualificació com a representant legal o apoderat general de la mateixa. 

  • Certificat digital de Personalitat Jurídica:

El certificat digital de Personalitat Jurídica és emès a favor d'una entitat jurídica que es pot utilitzar quan s'admeti en les relacions que mantingui la persona jurídica amb les administracions públiques o en la contractació de béns o serveis que siguin propis o concernents al seu gir o tràfic ordinari. 

Cost del servei

Certificat de Pertinença: 40€

Certificat de Representant: 80€

Certificat de persona jurídica: 80€

Enllaç per contractar el servei

El mòbil es converteix en un dispositiu més per a emmagatzemar els certificats AC Camerfirma