Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de pertinença

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

El certificat digital de pertinença a empresa garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una determinada entitat en virtut del càrrec que ocupa en la mateixa. Aquest certificat no atorgarà per si mateix majors facultats al seu titular que les que posseeix pel desenvolupament de la seva activitat habitual.

Ho pot sol·licitar la pròpia persona física titular del certificat sempre que estigui autoritzada per un representant de l'entitat o bé la pròpia empresa a favor dels seus empleats.

 

L'ús d'aquest certificat està restringit únicament al seu titular, quedant la cessió del mateix sota la seva exclusiva responsabilitat.

Nota: el nom donat a aquests certificats tant en les polítiques de certificació com en el reconeixement de l'AEAT és el de "Certificat cameral de persona física".

Cost del servei

Preu certificat per dos anys - 80 €

Preu de renovació - 60 €

Suport targeta criptogràfica - 15 €

Lector gravador USB - 18 €

Suport Token USB + targeta - 35 €

Enllaç per contractar el servei