Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de representant

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

El certificat digital de representant és emès a favor d'una persona física representant d'una determinada entitat. El titular del certificat s'identifica no únicament com a persona física pertanyent a una empresa sinó que afegeix la seva qualificació com a representant legal o apoderat general de la mateixa.

La sol·licitud d'un certificat de representant està limitada únicament als representants legals (administradors) o als que ostenten un poder notarial general per actuar en nom i representació de l'entitat. Queden exclosos per tant del seu àmbit d'aplicació els apoderats especials.

L'ús d'aquest certificat està restringit únicament al seu titular, quedant la cessió del mateix sota la seva exclusiva responsabilitat.

Nota: el nom donat a aquests certificats tant en les polítiques de certificació com en el reconeixement de l'AEAT és el de "Certificat cameral de representant".

Cost del servei

 

Preu certificat per dos anys - 80 €

Preu de renovació - 60 €

Suport targeta criptogràfica - 15 €

Lector gravador USB - 18 €

Suport Token USB + targeta - 35 €

 

Enllaç per contractar el servei