Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de persona jurídica

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Es tracta d'un certificat digital emès a favor d'una entitat jurídica que es pot utilitzar quan s'admeti en les relacions que mantingui la persona jurídica amb les administracions públiques o en la contractació de béns o serveis que siguin propis o concernents al seu gir o tràfic ordinari.

El sol·licitant del certificat haurà de tenir capacitat per a representar l'entitat titular del certificat. Aquesta representació pot ser legal (administradors de l'entitat o vulantària (apoderats generals o especials).

En el cas dels representants voluntaris (apoderats generals o especials) cal que tinguin un poder notarial especial per sol·licitar un certificat de persona jurídica.

La custòdia de cada certificat digital de persona jurídica serà responsabilitat de la persona física sol·licitant, tot això sense perjudici que puguin ser utilitzats pers altres persones físiques vinculades a l'entitat.

Cost del servei

Preu certificat per dos anys - 80 €

Preu de renovació - 60€

Suport targeta criptogràfica - 15 €

Lector gravador USB - 18 €

Suport Token USB + targeta - 35 €

Enllaç per contractar el servei