Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de facturació electrònica

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Certificat exclusiu per a facturació electrònica bàsicament atenent la necessitat de les grans empreses que busquen la seguretat del certificat per a l'emissió de factures electròniques.

 • No permet realitzar cap altre tipus de tràmit diferent a la facturació electrònica ni amb l'Administració ni entre empreses en nom de l'empresa.
 • Més seguretat en cas que un tercer accedeixi al certificat.
 • El procediment per obtenir aquest certificat és àgil i ràpid.
 • El certificat per E-FACTURA d'AC Camerfirma ha obtingut el reconeixement exprés de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i, a més, es troba admès per realitzar facturació electrònica mitjançant Resolució dictada pel director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària del passat 26 de gener de 2004.
 • Compleix la normativa espanyola i europea en matèria de signatura electrònica.

Ho pot sol·licitar una persona física, titular del certificat, amb capacitat de representació dins de l'empresa o autoritzat per un representant de l'empresa per realitzar facturació electrònica en nom de la mateixa.

L'ús d'aquest certificat està restringit únicament al seu titular, quedant la cessió del mateix sota la seva exclusiva responsabilitat.

Cost del servei

Preu certificat per dos anys - 400 €

Preu de renovació - 400 €

Suport targeta criptogràfica - 15 €

Lector gravador USB - 18 €

Suport Token USB + targeta - 35 €

Enllaç per contractar el servei