Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de segell d'empresa

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

El certificat electrònic d'empresa és un certificat tècnic que permet dotar de garanties d'autenticitat i integritat als documents sobre els quals s'aplica.

El titular del certificat és una màquina que executa una aplicació pertanyent a un organisme o un departament d'aquest organisme, el qual està també identificat en el certificat.

Aquests certificats estan pensats per realitzar signatures desateses de forma automatitzada. Les claus poden estar emmagatzemades en suport programari o en un maquinari criptogràfic per a més seguretat i rapidesa en el procés.

Per tant es tracta d'una màquina que executa una aplicació pertanyent a un organisme o un departament d'aquest organisme, el qual està també identificat en el certificat. Per exemple:

  • Segellat electrònic de documents per al seu emmagatzematge i gestió documental posterior.
  • Permet garantir l'autenticitat i integritat del document davant de tercers.

Enviament de rebuts electrònics.

  • Si el nostre servei web necessita enviar una evidència d'un tràmit concret: recepció d'una sol·licitud, d'una comanda, d'un tràmit administratiu. L'usuari rebrà una evidència mitjançant un rebut segellat pel propietari del servei electrònic que li permetrà demostrar davant un tercer l'acceptació del tràmit.
  • Enviament massiu de documentació electrònica (emails, newsletters, promocions, etc.).
Cost del servei

Consulteu el següent enllac

Enllaç per contractar el servei