Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Certificat de xifrat

Entitat que ofereix aquest servei

Camerfirma

Descripció del servei

Podem enviar informació xifrada a un destinatari només accedint a la seva clau pública i la informació xifrada amb ella. Aquest procés ens garanteix que el destinatari (posseïdor de la clau privada complementària) serà l'únic a accedir a la informació xifrada.

També podem emmagatzemar informació xifrada en el nostre equip amb la clau pública del nostre certificat. El xifrat d'informació és un procés molt sensible i d'alt risc ja que, si perdem el control de la clau privada, perdrem tota la informació xifrada amb la clau pública corresponent. Per eliminar aquest risc és convenient guardar una còpia de la clau privada de manera que puguem recuperar-la en cas de pèrdua.

 

Aquesta política de còpia aconsella que el certificat de clau pública sigui exclusivament usat per a aquesta finalitat ja que, si el certificat fos usat per autenticar o signar amb la còpia, augmentaríem el risc de compromís de les nostres claus que permeten suplantar la nostra identitat.

 

La llei de signatura prohibeix la còpia per part del prestador de serveis de certificació de les claus privades del titular del certificat usat per signatura electrònica.

 

AC Camerfirma no aconsella emmagatzemar informació xifrada amb aquells certificats usats també per autenticació i / o signatura.

 

AC Camerfirma per tant ofereix aquí un certificat exclusivament de xifrat i del qual manté còpia de la clau privada per assegurar que el titular no perdrà el control de contrasenya, que li servirà per accedir a la informació xifrada amb aquesta.

 

El certificat de xifrat se sol·licita fàcilment a través d'un certificat d'identitat d'AC Camerfirma amb una durada igual a la d'aquest últim.

Cost del servei

Certificat per dos anys 25 €

Enllaç per contractar el servei