Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

    No hi ha ofertes programades properament
    No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

    No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Serveis de negoci en línia

Assessorament en enginyeria i indústria

Entitat que ofereix aquest servei

UEI Cerclem

Descripció del servei

La Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d'Empresaris posa a disposició de l'empresa, tant l'existent com la que intenta nèixer, afavorint l'esperit emprenedor, un equip de professionals en l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura. Per a la UEI-CERCLEM, és important posar a l'abast de les empreses la informació i els mitjans adequats en aquests camps: legalització d'activitats, projectes, permisos, edificació, rehabilitació, ampliacions...

L'aplicació d'aquestes activitats suposa sovint inversions econòmiques de diversa magnitud i demana una contrastada experiència, rigorositat i metodologia. D'acord amb l'acció que l'empresa precisa, és cabdal l'assessorament i la informació, així com també, assumir l'execució d'un projecte en la seva totalitat (obres, instal.lacions, permisos... ).

L'ús d'aquest servei es converteix, a la llarga i en molts casos, en un estalvi de temps i costos per a l'empresa implicada.

Cost del servei

Preus especials pels associats.

No socis: preus a consultar.

Enllaç per contractar el servei