Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Tràmits amb altres administracions públiques - Comunicació d'informació

Seleccioneu el tràmit electrònic que és del vostre interès i accedireu a la seu electrònica de l'administració pública corresponent.

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Tràmit: Comunicació d'altes de contractes laborals
  Descripció: Mitjaçantc Contrat@. Que és un servei web que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers, comunicar el contingut de la contractació laboral als Serveis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional.
  Classificació pròpia de l'entitat: Contractes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: "El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Comunicació d'altes inicials per expedients de regulació d'ocupació per part dels ocupadors
  Descripció: L'acció requereix identificació en el sistema Aquest procés d'identificació li permetrà accedir als serveis de publicació d'ofertes empro de Seu Electrònica del *SEPE, recerca de professionals, consulta i gestió de la seva agenda de processos de selecció, així com a l'aplicació *Certific@2. Tindrà la possibilitat de realitzar tràmits directament amb l'administració per mitjà de Seu Electrònica del *SEPE.
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció per atur - Certific@2:
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Comunicació de certificats d'empresa
  Descripció: L'acció requereix identificació en el sistema Aquest procés d'identificació li permetrà accedir als serveis de publicació d'ofertes empro de Seu Electrònica del *SEPE, recerca de professionals, consulta i gestió de la seva agenda de processos de selecció, així com a l'aplicació *Certific@2. Tindrà la possibilitat de realitzar tràmits directament amb l'administració per mitjà de Seu Electrònica del *SEPE.
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció per atur - Certific@2:
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Comunicació de correccions de contractes laborals.
  Descripció: Mitjaçantc Contrat@. Que és un servei web que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers, comunicar el contingut de la contractació laboral als Serveis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional.
  Classificació pròpia de l'entitat: Contractes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: "El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.