Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Informació d'utilitat - Finançament, Subvencions i Ajudes

Seleccioneu la informació que voleu consultar i accedireu a la pàgina web de l'entitat corresponent.

ACC1Ó

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció:

  Invest in Catalonia impulsa inversions empresarials d'alt impacte social econòmicament i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i promotores d'ocupació estable i de qualitat. Per aconseguir-ho, des de la seva seu central a Barcelona, i mitjançant la xarxa internacional dels 34 Centres de Promoció de Negocis d'ACC1Ó arreu del món, un equip professional, experimentat i multidisciplinari ofereix serveis d'orientació, gestió de projectes i detecció d'oportunitats d'inversió empresarial de manera confidencial, gratuïta i personalitzada, per donar resposta a les necessitats de les empreses que estudien establir-se o expandir-se a Catalunya.


  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: ACC1Ó ofereix línies d'ajut i finançament a empreses i entitats per tal de donar suport a projectes d'innovació, internacionalització i inversió a Catalunya. També ofereix beques a joves recent titulats per completar la seva formació pràctica a l'exterior. A més, ACC1Ó facilita l'accés a finançament privat a través de la xarxa d'inversors privats, el fons de capital risc o el mercat alternatiu borsari.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Alguns dels Serveis que ofereix la AIBV als seus associats són els següents: Actuacions davant l'Administració, Actuacions davant instàncies privades, Assessoria, Cursos Formatius, Instal·lacions, Conferències, actes i reunions i Acords comercials.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

B30

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

  B30 és la voluntat dels vint-i-tres ajuntaments que formen part del grup impulsor d'aquest àmbit que, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament han acordat definir una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot aquest l'eix i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud d'Europa.

  B30 són 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50 km.

  Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones.


  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts

Barcelona Activa

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: A l'hora de demanar finançament bancari, existeix la possibilitat de demanar préstecs a tipus d'interès inferiors dels que hi ha al mercat o préstecs amb altres característiques, que els fan més atractius que els existents en el sistema financer tradicional, el que anomenem finançament preferent. Per aconseguir-ho, haurem de reunir una sèrie de requisits, com presentar un pla d'empresa validat.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: La web de Barcelona per a les empreses
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Businnes Angels Network Catalunya

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: Per aquells emprenedors que cerquen finançament BANC ofereix els següents avantatges: - Inversors privats disposats a invertir en el projecte aportant alhora,capital,coneixements i xarxa de contestes. - Posar-se en contacte amb inversors a traves de la plataforma bancat.com - Assessorament en la realització del Pla d’Empresa i perfil de l’inversor adequat. - Aparèixer en el butlletí que els inversors reben periòdicament. - Presentació i exposició del seu projecte en fòrums d’inversió.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts

Cambra de Comerç de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Tràmits oferts a les empreses i emprenedors per part de la Cambra de Barcelona, així com aquells en que la Cambra actua com a intermediara de l'Administració Pública.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a facilitar la promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Sabadell

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La Cambra de Comerç de Sabadell assumeix el repte de promoure la modernització i la competitivitat de les empreses, la innovació i la recerca, el foment de la internacionalització, la millora en la gestió d'establiments comercials... oferint un ampli ventall de serveis en camps com la formació permanent, la projecció internacional, el suport logístic i la creació de noves empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

CECOT

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a promoure i defensar els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i fututres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CIESC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions membres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Comarcàlia

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

   

  Comarcàlia pretén ser un punt de trobada de tots els agents socioeconòmics de les comarques catalanes. Ciutadans, empreses, institucions i entitats sense ànim de lucre poden tenir presència a Comarcàlia, mostrar-hi la seva informació i participar activament en alguna de les seves seccions.

  Comarcàlia és una finestra de Catalunya oberta al món gràcies a les seves versions multilingües, que permeten consultar en diferents idiomes la informació sobre empreses, institucions, ONG, agenda d'activitats, equipaments i dades dels municipis.  

  Actualment Comarcàlia està disponible en català, espanyol, francès, italià, anglès i alemany. 

  El directori d'empreses multilingüe té difusió internacional gràcies al suport del COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya)


  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts

Consorci per l'Ocupació i la Promoció Ecocòmica del Vallès Occidental

 • Informació d'utilitat:
  Descripció:

   

  El Copevo compta amb una cartera de serveis itinerants que s’ofereixen directament als municipis del Vallès Occidental, amb l’objectiu de complementar l'oferta de serveis locals d’ocupació, formació i promoció econòmica. Si busques feina o formació, o bé si vols crear o millorar la teva empresa, pots localitzar el servei més proper on atendran la teva demanda.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts

CP’AC

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: En aquesta web hi trobareu informació relativa a la creació d'empreses i ajuts i subvencions.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística)

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Punt d'atenció a l'empresa i l'emprenedor per al foment del català.


  Classificació: formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

FISUB Finances.cat

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: Inventari dels recursos d'informació del sector financer català que és rellevant tant per als catalans com per als ciutadans de fora de Catalunya. Està dirigit, fonamentalment, a dos tipus de públic objectiu, els experts i professionals de les finances i els clients potencials dels productes i entitats financeres.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Generalitat de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció: Informació útil i eines per a les empreses en àmbits com són: treball, formació, innovació, internacionalització, finançament, etc.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Informació útil per a la creació d'empreses per part de particulars.


  Classificació: creació d'empreses, finançament, subvencions i ajuts

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Informació relacionada amb asquectes formatius.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Tràmits i gestions
  Descripció: L’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya és un portal que agrupa en un únic lloc web els més de 1.000 tràmits que la ciutadania i les empreses poden fer a través de la Generalitat.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial

iDigital

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: idigital ofereix diferents programes d'ajuts i finançaments adreçats a afavorir el creixement i la consolidació empresarial i la internacionalització de les empreses. Així mateix aquests ajuts ajudaran a finançar el desenvolupament de projectes d'R+D+i, fomentar la formació i l'especialització del capital humà i bonificar la contractació de personal TIC qualificat.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, finançament, subvencions i ajuts

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: Clústers empresarials i anelles sectorials com a instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l'empresa amb l'impuls de les anomenades 5 i's (Innovació, internacionalització, Inversió, Infraestuctures i Inclusió) que es convertiran en l'eix vertebrador de l'activitat d'idigital
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

INICIA

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: Informació necessària per a la identificació de productes i ajuts financers que s'adapten a cada projecte empresarial.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Institut Català de Finances

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: La missió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals, per impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de la cohesió social en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. La Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L’objectiu principal del Pacte Industrial, inclòs en el text subscrit el 21 de gener de 1997, és: «Mantenir i, si és possible, incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità, mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori»
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

PIMEC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La vocació de PIMEC és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, en els quals la nostra tasca pugui servir per fer que la pime sigui competitiva i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Seguretat Social

 • Informació d'utilitat: Normativa
  Descripció: 1. Reglaments comunitaris 2. Convenis bilaterals 3. Conveni multilateral iberoamericà de Seguritat Social 4. Altres normes internacionals 5. Textos normatius 6. Oficines d'enllaç de treballadors desplaçats 7. Formularis de treballadors desplaçats.
  Classificació: internacionalització, finançament, subvencions i ajuts

UEI Cerclem

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció:

  Serveis adreçats a salvaguardar els interessos de totes les empreses que voluntàriament estiguin associades, constituint un grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial