Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Informació d'utilitat - Creació d'empreses

Seleccioneu la informació que voleu consultar i accedireu a la pàgina web de l'entitat corresponent.

Barcelona Activa

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: La web de Barcelona per a les empreses
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Estudis realitzats per la Cambra de Comerç de Barcelona de rellevància per a les empreses i emprenedors.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Tràmits oferts a les empreses i emprenedors per part de la Cambra de Barcelona, així com aquells en que la Cambra actua com a intermediara de l'Administració Pública.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a facilitar la promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Sabadell

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La Cambra de Comerç de Sabadell assumeix el repte de promoure la modernització i la competitivitat de les empreses, la innovació i la recerca, el foment de la internacionalització, la millora en la gestió d'establiments comercials... oferint un ampli ventall de serveis en camps com la formació permanent, la projecció internacional, el suport logístic i la creació de noves empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Camerdata

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Camerdata a partir dels censos de les Cambres de comerç disposa d'un fitxer d'empreses 100% actualitzat a partir del qual ofereix serveis estadístics d'empreses espanyoles. A més, ofereix serveis a mida.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses

CECOT

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a promoure i defensar els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i fututres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CIESC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions membres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CIRCE: Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses

Consorci per l'Ocupació i la Promoció Ecocòmica del Vallès Occidental

 • Informació d'utilitat:
  Descripció:

   

  El Copevo compta amb una cartera de serveis itinerants que s’ofereixen directament als municipis del Vallès Occidental, amb l’objectiu de complementar l'oferta de serveis locals d’ocupació, formació i promoció econòmica. Si busques feina o formació, o bé si vols crear o millorar la teva empresa, pots localitzar el servei més proper on atendran la teva demanda.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts

CP’AC

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: En aquesta web hi trobareu informació relativa a la creació d'empreses i ajuts i subvencions.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció:

   

  EMFO és l’instrument de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per dinamitzar l’ocupació i la formació laborals, tant per als ciutadans com les empreses del propi municipi com del Baix Vallès. Per això el web d’EMFO s’adapta a la nova realitat, agilita l’alta a la borsa de treball, la inscripció als cursos i l’assessorament per a la creació d’empreses. I alhora facilita als empresaris la recerca de treballadors i alumnes per realitzar pràctiques. 


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, formació

Generalitat de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Informació útil per a la creació d'empreses per part de particulars.


  Classificació: creació d'empreses, finançament, subvencions i ajuts

 • Informació d'utilitat: Tràmits i gestions
  Descripció: L’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya és un portal que agrupa en un únic lloc web els més de 1.000 tràmits que la ciutadania i les empreses poden fer a través de la Generalitat.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial

iDigital

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: Clústers empresarials i anelles sectorials com a instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l'empresa amb l'impuls de les anomenades 5 i's (Innovació, internacionalització, Inversió, Infraestuctures i Inclusió) que es convertiran en l'eix vertebrador de l'activitat d'idigital
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

INICIA

Oficina de Gestió Empresarial - GENCAT

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: La missió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals, per impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de la cohesió social en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. La Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L’objectiu principal del Pacte Industrial, inclòs en el text subscrit el 21 de gener de 1997, és: «Mantenir i, si és possible, incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità, mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori»
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

PIMEC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La vocació de PIMEC és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, en els quals la nostra tasca pugui servir per fer que la pime sigui competitiva i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

REEMPRESA

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: La Reempresa es defineix com la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova. La Reempresa és l’eina professional utilitzada a partir d’ara com a alternativa al llarg procés de creació d’empreses. Es tracta d’un procés mitjançant el qual un o més reemprendedors accedeixen a la propietat d’una empresa ja existent per seguir fent-la créixer, traslladant-hi les seves idees i motivació però evitant passar per la fase de crear-la. En aquest sentit, Reempresa pretén ser un mitjà senzill i accessible per a les PIMES espanyoles en el seu cicle de vida. En la majoria de les PIMES, i en totes les empreses personals, aquesta pràctica significa la assumpció de les tasques de direcció i gestió per part del reemprendedor.
  Classificació: creació d'empreses

UEI Cerclem

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció:

  Serveis adreçats a salvaguardar els interessos de totes les empreses que voluntàriament estiguin associades, constituint un grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

UPIC: Unió de Polígons Industrials de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

  Representació: Disposar, per part dels nostres polígons industrials, d'un interlocutor únic que representi les problemàtiques comunes i pròpies dels enclavaments industrials.

  Imatge: Realitzar actuacions adreçades cap el reconeixement dels polígons industrials per part dels ciutadans com a font de riquesa i benestar.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, portal d'informació empresarial