Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Informació d'utilitat - Formació

Seleccioneu la informació que voleu consultar i accedireu a la pàgina web de l'entitat corresponent.

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Alguns dels Serveis que ofereix la AIBV als seus associats són els següents: Actuacions davant l'Administració, Actuacions davant instàncies privades, Assessoria, Cursos Formatius, Instal·lacions, Conferències, actes i reunions i Acords comercials.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

B30

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

  B30 és la voluntat dels vint-i-tres ajuntaments que formen part del grup impulsor d'aquest àmbit que, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament han acordat definir una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot aquest l'eix i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud d'Europa.

  B30 són 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50 km.

  Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones.


  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts

Barcelona Activa

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: La web de Barcelona per a les empreses
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Barcelona Activa Empresa posa a la teva disposició per a millorar les possibilitats d'èxit de la teva empresa diferents cursos d'Eines bàsiques de gestiò: estratègia i gestió, recerca de finançament, internacionalització, cooperació i com millorar l'accés al teu mercat són les principals potes de les nostres activitats. I tot amb el menor impacte temporal possible per a la teva feina diaria.
  Classificació: formació

Cambra de Comerç de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Estudis realitzats per la Cambra de Comerç de Barcelona de rellevància per a les empreses i emprenedors.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Tràmits oferts a les empreses i emprenedors per part de la Cambra de Barcelona, així com aquells en que la Cambra actua com a intermediara de l'Administració Pública.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Serveis adreçats a formar gent d'empresa i a assessorar a les empreses en les seves accions formatives.
  Classificació: formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a facilitar la promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Sabadell

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La Cambra de Comerç de Sabadell assumeix el repte de promoure la modernització i la competitivitat de les empreses, la innovació i la recerca, el foment de la internacionalització, la millora en la gestió d'establiments comercials... oferint un ampli ventall de serveis en camps com la formació permanent, la projecció internacional, el suport logístic i la creació de noves empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

CECOT

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a promoure i defensar els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i fututres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CIESC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions membres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Comarcàlia

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

   

  Comarcàlia pretén ser un punt de trobada de tots els agents socioeconòmics de les comarques catalanes. Ciutadans, empreses, institucions i entitats sense ànim de lucre poden tenir presència a Comarcàlia, mostrar-hi la seva informació i participar activament en alguna de les seves seccions.

  Comarcàlia és una finestra de Catalunya oberta al món gràcies a les seves versions multilingües, que permeten consultar en diferents idiomes la informació sobre empreses, institucions, ONG, agenda d'activitats, equipaments i dades dels municipis.  

  Actualment Comarcàlia està disponible en català, espanyol, francès, italià, anglès i alemany. 

  El directori d'empreses multilingüe té difusió internacional gràcies al suport del COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya)


  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts

Consorci per l'Ocupació i la Promoció Ecocòmica del Vallès Occidental

 • Informació d'utilitat:
  Descripció:

   

  El Copevo compta amb una cartera de serveis itinerants que s’ofereixen directament als municipis del Vallès Occidental, amb l’objectiu de complementar l'oferta de serveis locals d’ocupació, formació i promoció econòmica. Si busques feina o formació, o bé si vols crear o millorar la teva empresa, pots localitzar el servei més proper on atendran la teva demanda.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts

CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística)

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Punt d'atenció a l'empresa i l'emprenedor per al foment del català.


  Classificació: formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció:

  Llenguatest empresa és una eina d'autoavaluació sobre l'ús del català a l'empresa.


  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació, portal d'informació empresarial

Eines TIC

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: Eines i coneixements necessaris per donar cobertura a les necessitats bàsiques d'un empresa en el camp de les tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació

Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció:

   

  EMFO és l’instrument de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per dinamitzar l’ocupació i la formació laborals, tant per als ciutadans com les empreses del propi municipi com del Baix Vallès. Per això el web d’EMFO s’adapta a la nova realitat, agilita l’alta a la borsa de treball, la inscripció als cursos i l’assessorament per a la creació d’empreses. I alhora facilita als empresaris la recerca de treballadors i alumnes per realitzar pràctiques. 


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, formació

Escola Sant Gervasi

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: La formació Contínua dóna resposta a les creixents necessitats formatives i de desenvolupament que es generen a l'interior de les organitzacions empresarials,conscient que les empreses es troben immerses en un entorn empresarial afectat pels constants canvis tecnològics, socials, econòmics i, conscient al mateix temps, que la formació contínua dels nostres professionals, constitueix un valor estratègic prioritari per afrontar amb garanties els nous reptes de qualitat i innovació.
  Classificació: formació

Generalitat de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció: Informació útil i eines per a les empreses en àmbits com són: treball, formació, innovació, internacionalització, finançament, etc.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Informació relacionada amb asquectes formatius.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Tràmits i gestions
  Descripció: L’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya és un portal que agrupa en un únic lloc web els més de 1.000 tràmits que la ciutadania i les empreses poden fer a través de la Generalitat.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial

i2cat Fundació

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: "La Fundació i2CAT és un centre de recerca i innovació, que centra la seves activitats en el desenvolupament de la Internet del futur. Els seus principals objectius són: - Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador. - Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la Societat Catalana. - Desenvolupar tecnologies d'Internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca tecnòlogica de xarxa avançada. - Generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i el de recerca universitària. Impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius similars. - Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i internacionals. - Participar en projectes de recerca d'àmbit europeu. La clau del model i2CAT rau en la col·laboració entre l'Administració, el sector empresarial i el món acadèmi"
  Classificació: desenvolupament d'empreses, innovació, formació

iDigital

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: Clústers empresarials i anelles sectorials com a instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l'empresa amb l'impuls de les anomenades 5 i's (Innovació, internacionalització, Inversió, Infraestuctures i Inclusió) que es convertiran en l'eix vertebrador de l'activitat d'idigital
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

INICIA

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: Eines de suport al procés de creixement de les empreses: recerca de finançament, espais d'innovació i internacionalització, eines de gestió empresarial, etc.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, portal d'informació empresarial

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: La missió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals, per impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de la cohesió social en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. La Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L’objectiu principal del Pacte Industrial, inclòs en el text subscrit el 21 de gener de 1997, és: «Mantenir i, si és possible, incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità, mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori»
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

PIMEC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La vocació de PIMEC és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, en els quals la nostra tasca pugui servir per fer que la pime sigui competitiva i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

UEI Cerclem

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció:

  Serveis adreçats a salvaguardar els interessos de totes les empreses que voluntàriament estiguin associades, constituint un grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial