Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Informació d'utilitat - Portal d'informació empresarial

Seleccioneu la informació que voleu consultar i accedireu a la pàgina web de l'entitat corresponent.

ACC1Ó

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció:

  Invest in Catalonia impulsa inversions empresarials d'alt impacte social econòmicament i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i promotores d'ocupació estable i de qualitat. Per aconseguir-ho, des de la seva seu central a Barcelona, i mitjançant la xarxa internacional dels 34 Centres de Promoció de Negocis d'ACC1Ó arreu del món, un equip professional, experimentat i multidisciplinari ofereix serveis d'orientació, gestió de projectes i detecció d'oportunitats d'inversió empresarial de manera confidencial, gratuïta i personalitzada, per donar resposta a les necessitats de les empreses que estudien establir-se o expandir-se a Catalunya.


  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: ACC1Ó ofereix línies d'ajut i finançament a empreses i entitats per tal de donar suport a projectes d'innovació, internacionalització i inversió a Catalunya. També ofereix beques a joves recent titulats per completar la seva formació pràctica a l'exterior. A més, ACC1Ó facilita l'accés a finançament privat a través de la xarxa d'inversors privats, el fons de capital risc o el mercat alternatiu borsari.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: ACC1Ó ofereix eines i serveis de suport i acompanyament enfocats a la definició de l’estratègia i millora de les capacitats internes de l’empresa, a l’aprofitament de les noves tecnologies, al creixement empresarial a través de la innovació i al canvi estratègic a través d’una reorientació del negoci.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: La innovació tecnològica és el conjunt d'accions i d'instruments que permeten la incorporació sistemàtica de coneixements científics o tecnològics a les empreses. Facilita la diferenciació de les empreses i esdevé un dels eixos clau de la seva competitivitat.
  Classificació: innovació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Internacionalització
  Descripció: A ACC1Ó ofereix diversos instruments i serveis perquè assoliu amb èxit el repte de la internacionalització. Ofereix un conjunt recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l'activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació.
  Classificació: internacionalització, portal d'informació empresarial

Agrupació d'Industrials del Baix Vallès

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Alguns dels Serveis que ofereix la AIBV als seus associats són els següents: Actuacions davant l'Administració, Actuacions davant instàncies privades, Assessoria, Cursos Formatius, Instal·lacions, Conferències, actes i reunions i Acords comercials.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Barcelona Activa

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: La web de Barcelona per a les empreses
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Estudis realitzats per la Cambra de Comerç de Barcelona de rellevància per a les empreses i emprenedors.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció:

  Tràmits oferts a les empreses i emprenedors per part de la Cambra de Barcelona, així com aquells en que la Cambra actua com a intermediara de l'Administració Pública.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: Serveis adreçats a ajudar a les empreses a millorar la seva oferta de productes i serveis.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, innovació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Serveis adreçats a formar gent d'empresa i a assessorar a les empreses en les seves accions formatives.
  Classificació: formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Internacionalització
  Descripció: Serveis adreçats a facilitar la internacionalització de les empreses.
  Classificació: internacionalització, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a facilitar la promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Cambra de Comerç de Sabadell

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La Cambra de Comerç de Sabadell assumeix el repte de promoure la modernització i la competitivitat de les empreses, la innovació i la recerca, el foment de la internacionalització, la millora en la gestió d'establiments comercials... oferint un ampli ventall de serveis en camps com la formació permanent, la projecció internacional, el suport logístic i la creació de noves empreses.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

Camerfirma

 • Informació d'utilitat: Certificat digital
  Descripció: Informació útil en l'ús del certificat digital en el marc empresarial, així com oferta de serveis en aquest àmbit.
  Classificació: innovació, portal d'informació empresarial

CECOT

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a promoure i defensar els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i fututres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CIESC

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: Serveis adreçats a salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions membres.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CP’AC

 • Informació d'utilitat: Creació d'empreses
  Descripció: En aquesta web hi trobareu informació relativa a la creació d'empreses i ajuts i subvencions.
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística)

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció:

  Punt d'atenció a l'empresa i l'emprenedor per al foment del català.


  Classificació: formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció:

  Llenguatest empresa és una eina d'autoavaluació sobre l'ús del català a l'empresa.


  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Normativa
  Descripció:

  Català i empresa: ja estàs al dia? Obligacions lingüístiques de les empreses.


  Classificació: portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Normativa
  Descripció:

  Llenguatest consum és una eina per diagnosticar el nivell de compliment de les normes sobre l'ús de la llengua catalana a les empreses.


  Classificació: portal d'informació empresarial

Firmaprofesional

 • Informació d'utilitat: Certificat digital
  Descripció: Informació útil en l'ús del certificat digital en el marc empresarial, així com oferta de serveis en aquest àmbit.
  Classificació: innovació, portal d'informació empresarial

FISUB Finances.cat

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: Inventari dels recursos d'informació del sector financer català que és rellevant tant per als catalans com per als ciutadans de fora de Catalunya. Està dirigit, fonamentalment, a dos tipus de públic objectiu, els experts i professionals de les finances i els clients potencials dels productes i entitats financeres.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Generalitat de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Coneixement
  Descripció: Informació útil i eines per a les empreses en àmbits com són: treball, formació, innovació, internacionalització, finançament, etc.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal de tramitació empresarial, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Formació
  Descripció: Informació relacionada amb asquectes formatius.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

iDigital

 • Informació d'utilitat: Innovació i tecnologia
  Descripció: Clústers empresarials i anelles sectorials com a instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l'empresa amb l'impuls de les anomenades 5 i's (Innovació, internacionalització, Inversió, Infraestuctures i Inclusió) que es convertiran en l'eix vertebrador de l'activitat d'idigital
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

INICIA

 • Informació d'utilitat: Ajuts i finançament
  Descripció: Informació necessària per a la identificació de productes i ajuts financers que s'adapten a cada projecte empresarial.
  Classificació: finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: Eines de suport al procés de creixement de les empreses: recerca de finançament, espais d'innovació i internacionalització, eines de gestió empresarial, etc.
  Classificació: desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, portal d'informació empresarial

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció: La missió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals, per impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de la cohesió social en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. La Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L’objectiu principal del Pacte Industrial, inclòs en el text subscrit el 21 de gener de 1997, és: «Mantenir i, si és possible, incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità, mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori»
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

PIMEC

 • Informació d'utilitat: Certificat digital
  Descripció: Informació útil en l'ús del certificat digital en el marc empresarial, així com oferta de serveis en aquest àmbit.
  Classificació: innovació, portal d'informació empresarial

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció: La vocació de PIMEC és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, en els quals la nostra tasca pugui servir per fer que la pime sigui competitiva i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia
  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

Seguretat Social

UEI Cerclem

 • Informació d'utilitat: Serveis de negoci
  Descripció:

  Serveis adreçats a salvaguardar els interessos de totes les empreses que voluntàriament estiguin associades, constituint un grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, internacionalització, innovació, formació, finançament, subvencions i ajuts, portal d'informació empresarial

UPIC: Unió de Polígons Industrials de Catalunya

 • Informació d'utilitat: Creixement i consolidació
  Descripció:

  Representació: Disposar, per part dels nostres polígons industrials, d'un interlocutor únic que representi les problemàtiques comunes i pròpies dels enclavaments industrials.

  Imatge: Realitzar actuacions adreçades cap el reconeixement dels polígons industrials per part dels ciutadans com a font de riquesa i benestar.


  Classificació: creació d'empreses, desenvolupament d'empreses, portal d'informació empresarial