Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Avís legal

1. Avís legal de la pàgina web www.baix-valles.cat

El present avis legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web www.baix-valles.cat, fruit d’un projecte liderat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès i en què participen els ajuntaments de:

Podeu consultar les dades de contacte de cada ajuntament a la seva pàgina web.

Aquest projecte ha estat cofinançat pels ajuntaments participants, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Diputació de Barcelona.

Els ajuntaments dels municipis participants disposen d’un subdomini propi del web www.baix-valles.cat tal i com es detalla a continuació: Cada subdomini del web www.baix-valles.cat és titularitat de l’Ajuntament corresponent en endavant l’Ajuntament. A través dels subdominis es posa a disposició de les persones usuàries d'Internet (en endavant, els usuaris) la informació continguda i els serveis a què s’accedeix:
 • Tràmits a cursar amb l'Ajuntament. Des d'aquí s'enllaça amb la seu electrònica de cada ajuntament.
 • Serveis de negoci en línia oferts per entitats privades, les quals són responsables de l’actualització i veracitat de les dades publicades, així com de la prestació efectiva dels serveis. Concretament hi participen els ens privats que consten a la part inferior. Podeu consultar més informació si cliqueu sobre la icona de cada entitat.
 • Tràmits amb altres administracions públiques. Trobareu informació detallada i actualitzada entrant en les seves seus electròniques mitjançant l'enllaç inclòs en el nom del tràmit.
 • Informació d’utilitat d’altres organismes públics. Enllaços amb els portals corresponents per consultar la informació actualitzada en tot moment.
 • Agenda: cada municipi es responsable del manteniment de la seva informació, tot i que des de cada subdomini es pot accedir a la informació completa.
 • Oferta formativa: cada municipi es responsable del manteniment de la seva informació, tot i que des de cada subdomini es pot accedir a la informació completa.
 • Materials formatius cada municipi es responsable del manteniment de la seva informació, tot i que des de cada subdomini es pot accedir a la informació completa.
 • Tauler d’anuncis. Enllaç amb el tauler d’anuncis electrònic de cada municipi a la seva seu electrònica per a consultar els anuncis oficials de cada Ajuntament.
 • Carpeta de l’empresa. Enllaç amb la carpeta ciutadana de cada municipi a la seva seu electrònica per consultar l’estat dels expedients.
La finalitat de la pàgina web www.baix-valles.cat es fonamenta en els objectius següents:
 1. Oferir serveis en línia que aprotin beneficis a les empreses i les ajudin a guanyar eficiència i eficàcia, així com a expandir i internacionalitzar els seus negocis.
 2. Apropar l’Ajuntament i l’Administració Pública a les empreses, per mitjà d’una plataforma tecnològica dels serveis de negoci.
 3. Apropar els beneficis de les TIC a l es empreses mitjançant programes de formació: accions presencials i virtuals.
Està prohibit fer un ús diferent de la pàgina web www.baix-valles.cat del descrit anteriorment.

L’Ajuntament no es fa responsable dels continguts, ni de les dades dels enllaços a altres llocs inclosos en aquesta pàgina web. La finalitat d'aquests és la de permetre la recerca de la informació de la forma més ràpida i efectiva possible.

A continuació apareixen els termes de l'acord legal que s’estableix entre l'usuari i l’Ajuntament. En accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l'usuari manifesta haver llegit, entès i estar d’acord amb aquests termes i es compromet a complir totes les normes aplicables.

L'accés i ús de la web té caràcter gratuït per a les persones usuaries i no exigeix el seu registre previ.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l'autorització prèvia de l’Ajuntament constitueix una infracció castigada per la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquesta pàgina són marques comercials registrades.

L’Ajuntament no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent i sense preavís, per raons tècniques, de seguretat, de control, de manteniment o per desconnexions o errors en el subministrament elèctric.

L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus per a l’usuari que s’hagin produït a causa de: errors, demores, desconnexions o mal funcionament de les xarxes de telecomunicacions; altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control de l’Ajuntament, deguts a una actuació dolosa o culposa de l'usuari; que tinguin l'origen en causes de força major i que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del funcionament de la pàgina web durant la prestació del servei o amb caràcter previ. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, l’Ajuntament no respondrà per danys directes o indirectes, danys emergents i/o per lucre cessant. També es consideraran causes de força major, sense perjudici del que estableix l'article 1105 CC, tots aquells esdeveniments que s’hagin produït fora del control de l’Ajuntament, o degut a una actuació dolosa o culposa de l'usuari.

Tanmateix, l’Ajuntament no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver estat causats per manca d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que pugui haver en les informacions i serveis continguts en la pàgina web www.baix-valles.cat o a altres continguts a què es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

La utilització d’aquesta pàgina web pels usuaris implica necessàriament la plena acceptació de les condicions generals incloses en aquest avís, en la versió publicada en el moment en qu`s’efectuï l’accés. L'usuari hauria de llegir detingudament l’avís legal cada cop que accedeixi, tot i que l’Ajuntament podrà modificar les condicions generals d’ús en qualsevol moment sense notificació prèvia.


2. Propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web www.baix-valles.cat

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de l’Ajuntament o, si s'escau, de terceres persones titulars dels drets que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta pàgina web. L’usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de l’Ajuntament o de terceres persones. L’ús no autoritzat de materials o informació de qualsevol tipus de la pàgina web www.baix-valles.cat pot suposar la violació de la legislació sobre propietat industrial o intel·lectual i d’altres lleis aplicables. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la pàgina web, llevat dels casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat per la persona titular dels corresponents drets. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, així com un delicte castigat d’acord amb el Codi Penal. En cap cas l’Ajuntament serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intel·lectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari de la pàgina web www.baix-valles.cat.